forsiden
Nordisk Bog Center
Bruger:
Kode:
- en distributions- og servicevirksomhed

 

 PRESSEMEDDELELSE 4. januar 2016

Biblioteksmedier as sælger Nordisk Bog Center A/S til Fonden DBK

_____________________________________________________________________

 

Biblioteksmedier as har i dag indgået aftale om overdragelse af aktierne i dattervirksomheden Nordisk Bog Center A/S til Fonden DBK. Overdragelsen finder sted pr. 4. januar 2016.

 

Nordisk Bog Center varetager lagring og distribution af ca. 400 forlags udgivelser samt tilbyder logistikservices til bogklubber, forhandlere og internetboghandlere. Fonden varetager samme funktion for andre ca. 500 forlag.

 

Markedet for papirbøger er i disse år svagt faldende, blandt andet som følge af en øget digitalisering. Fonden DBK, der især har sigte på at udvikle og effektiviserer samhandlen i bogbranchen, ønsker at konsolidere og effektivisere logistikken i bogbranchen til fordel for forlag, forhandlere, forfattere og læsere. Adm. direktør i DBK Peter Johnsen udtaler i forbindelse med overtagelsen af Nordisk Bog Center: Det har længe været et ønske for DBK at skabe bogbranchens centrallager, fordi vi på den måde kan fortsætte med at levere effektive løsninger for papirbøger i et faldende marked. De stordriftsfordele vi opnår ved at samle de to virksomheder vil komme hele bogbranchen til gode. Forhandlere vil få flere varer og flere og mere ensartede serviceløsninger fra samme leverandør og forlagene vil på tilsvarende måde opleve flere og bedre serviceydelser fordi udviklingsomkostningerne kan fordeles over et større volumen.

Det er planen at Nordisk Bog Center på et tidspunkt skal fusioneres ind i Fonden DBK.

 

I forbindelse med salget af aktierne i Nordisk Bog Center A/S udtaler adm. direktør i Biblioteksmedier Hans Ole Poulsen, at den hidtidige direktion i Nordisk Bog Center og Biblioteksmedier som ejer gerne havde fortsat i et fusioneret selskab som minoritetsejer sammen med Fonden DBK. Biblioteksmedier har mange års erfaring fra bogbranchen, og vi vil kunne have bidraget til den videre kommercielle og digitale udvikling af selskabet. I løbet af forhandlingerne viste det sig at et 100 % salg af aktierne ville skabe en lettere ejersetup fremadrettet og parterne hver især kunne fokusere på kerneforretningerne.

 

Biblioteksmedier vælger med salget af Nordisk Bog Center at centrerer sine aktiviteter inden for leverancer af bøger og AV-materialer til biblioteker og skoler.

 

Alle ansatte i Nordisk Bog Center fortsætter på uændrede vilkår efter overdragelsen til Fonden DBK. Tilsvarende fortsætter alle kundeaftaler uden ændringer. Nordisk Bog Center har outsourcet sine interne lager- og ekspeditionsfunktioner til PostNord, og dette samarbejde fortætter uændret til udgangen af 2016.

 

Parterne ønsker ikke at oplyse prisen for aktierne.

 

For yderligere information kontakt:

Fonden DBK: Adm. direktør Peter Johnsen, tlf 4016 4681

Biblioteksmedier: Adm. direktør Hans Ole Poulsen, tlf 4058 2865