forsiden
Nordisk Bog Center
Bruger:
Kode:
- en distributions- og servicevirksomhed

Nordisk Bog Center (NBC) understøtter kunders salg af bøger og boglignende produkter til samtlige afsætningskanaler.